15:22ט״ו:כ״ב
1 א

וצפו הוא אלי חרב. ועתיד הוא אלי חרב ועוני לנוד ללחם איה ימצאנו: