15:21ט״ו:כ״א
1 א

קול פחדים באזניו. לאמר הגיע עת תשלומי:

2 ב

בשלום. וכשהוא שרוי בשלום אז השודד יבואנו: