15:20ט״ו:כ׳
1 א

כל ימי. הרשע שאינו שב מחטאו ואינו מודה פשעיו כל ימיו:

2 ב

הוא מתחולל. ומתאונן על הבטחתו שישלם רעתו אשר פעל כל מספר שנים אשר נצפנו לעריץ הוא מתחולל:

3 ג

מתחולל. ל' אנינות ולא שמעתי: