15:16ט״ו:ט״ז
1 א

אף. כל שכן:

2 ב

ונאלח. נתעב ומעורבב וכן כולו סג יחדיו נאלחו (תהילים נ״ג:ד׳):