15:15ט״ו:ט״ו
1 א

ושמים. צבא השמים:

2 ב

זכו. יצהרו כל ל' זך הוא צוהר: