15:14ט״ו:י״ד
1 א

מה אנוש כי יזכה. מה כחו שיוכל להיות זכאי נגד הקב"ה: