14:9י״ד:ט׳
1 א

ועשה קציר. היא יונקת כמו (תהילים פ׳:י״ב) תשלח קציריה עד ים:

2 ב

נטע. שם דבר הוא וטעם הברתו למעלה בנו"ן וננקד כולו קמץ מפני שהוא סוף פסוק אף מגזרת נטע הוא: