14:7י״ד:ז׳
1 א

כי יש לעץ תקוה. שיחלוף:

2 ב

ויונקתו. אשר מגזעו:

3 ג

לא תחדל. מהיות ענף: