14:3י״ד:ג׳
1 א

אף על זה. ההבל והנרקב:

2 ב

פקחת עיניך. לדקדק בחטאיו:

3 ג

ואותי. אתה מביא במשפט על עוונותי: