14:22י״ד:כ״ב
1 א

אך בשרו עליו יכאב. קשה רימה למת כמחט בבשר החי: