14:21י״ד:כ״א
1 א

יכבדו. יהיו כבידים בכסף ובזהב והוא לא ידע:

2 ב

ויצערו. וימעטו מכל טוב והוא לא יבין: