14:19י״ד:י״ט
1 א

אבנים. אשר שחקו מים בעברם עליהם תמיד:

2 ב

תשטף. השטיפו ספיחיה של אבן ליהפך לעפ' ולצמוח בו דב' כאשר יצמח ספיח הקציר שעבר כן יתהפך עפר זה ספיחיה לאבן:

3 ג

ותקות אנוש. אינה כן אשר משימות אבדה סלה: