14:17י״ד:י״ז
1 א

חתום בצרור. חתום ומשומר בצרור בגד ככסף ומרגליות שלא תאבד:

2 ב

ותטפול על עוני. נתחברת על עוני: