14:15י״ד:ט״ו
1 א

תקרא. תחינה היא קרא אלי ואנכי אענך להוכיח דברי:

2 ב

תכסוף. תחמוד: