14:11י״ד:י״א
1 א

אזלו מים מני ים. ממקום שנהר בא ויוצא ממקורו הבא מאליו מן הים:

2 ב

והנהר. הבא משם יחרב ויבש לעולם, כן איש שכב ולא יקום: