13:4י״ג:ד׳
1 א

טופלי שקר. מחברי דברי שקר:

2 ב

רופאי אליל כולכם. כל אליל שבמקרא לשון אל ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל: