13:26י״ג:כ״ו
1 א

מרורות. סרבניות אשר מריתי פיך אתה כותב ולא הטובות שפעלתי: