13:24י״ג:כ״ד
1 א

פניך תסתיר. לראות את דרכי יושרי: