13:18י״ג:י״ח
1 א

ערכתי משפט. הוכחת דברים סדרתי טענותי בלבי מה להשיב: