13:15י״ג:ט״ו
1 א

הן יקטלני. הלא אם יקטלני איני נפרד ממנו ותמיד לו אייחל על כן אין מרד ופשע בדברי:

2 ב

אך דרכי. ומדותי שנהגתי בהם:

3 ג

אל פניו אוכיח. לדעת מה יפשיעני: