13:14י״ג:י״ד
1 א

בשרי בשני. לייסרני ולכופני אל השתיקה:

2 ב

ונפשי אשים בכפי. להגיש נפשי למות בייסורי שתיקה: