13:10י״ג:י׳
1 א

הוכח יוכיח אתכם. הלא יודיע לכם דבתכם:

2 ב

אם בסתר. וכי בסתר שתעמדו לפניו בדין פנים תשאו לו לומר שם נשאנו פניך: