12:5י״ב:ה׳
1 א

לפיד בוז. אש של גיהנם עומד למי ששאנן בעשתותו לומר שלום יהיה לי:

2 ב

נכון. מזומן הוא העשתות שאנן להיות במועדי רגל שרגלם מועדת: