12:4י״ב:ד׳
1 א

אהיה קורא. להקב"ה ויענהו מצער הקנטתכם ומה יענהו לתת לו שחוק לצדיק ותמים שלם:

2 ב

שחוק צדיק תמים. היא הענייה אשר יענהו ידעתי אני כאשר אמרתם, כי: