12:2י״ב:ב׳
1 א

תמות חכמה. כשתמותו תמות עמכם כל חכמה כי כל חכמה בכם, אבל: