12:16י״ב:ט״ז
1 א

לו שוגג. האדם השוגג:

2 ב

ומשגה. שטן המשגהו: