12:12י״ב:י״ב
1 א

בישישים חכמה וגו'. לדעת כי עמו חכמה וגו':