11:7י״א:ז׳
1 א

החקר אלוה תמצא. שאתה סבור שקיימת הכל: