11:6י״א:ו׳
1 א

תעלומות חכמה. ותדע כי כפלים לתושיה יש לתורה שלא קיימת:

2 ב

כי (השורש) ישה. כמו (דברים כ״ד:י׳) כי תשה ברעך (כלומר) הרבה יש לו עוד חוב עליך בדברי עוניך: