11:3י״א:ג׳
1 א

בדיך. שאתה בודה מלבך:

2 ב

מתים יחרישו. בני אדם: