11:12י״א:י״ב
1 א

ואיש נבוב. חלול בלא לב אשר לא הבין דרכו:

2 ב

ילבב. יקנה לו לב לשוב לבוראו ולפשפש במעשיו או אדם אשר היה כעיר פרא לימוד מדבר קל בלא דעת:

3 ג

אדם יולד. ילמד עצמו להיות אדם חדש כסדר בני אדם ויכוין דרכו: