11:10י״א:י׳
1 א

אם יחלוף ויסגיר. ביסורין את מי שירצה:

2 ב

ויקהיל. כל פמליאות שלו לווכח על שהסגיר:

3 ג

ומי. בהן ישיבנו בדברים למצא עול בפעלו ואם מפני שהנידון שליו ושקט ימים רבים, כן דרכו: