10:8י׳:ח׳
1 א

עצבוני. עשאוני, עצב דפוס כמו אין מעצבין את הקטן במסכת שבת (דף קמו) ועתה חיילותיך יחד סביב:

2 ב

ותבלעני. הם התולעים: