10:22י׳:כ״ב
1 א

עיפתה. שם דבר חשיכה כמו שחר ועפה:

2 ב

צלמות. היא ולא סדרים בה (שאין שם סדרי אדם כלומר מנהגים שאין שם יישוב ואור שלה כמו אופל הוא):

3 ג

ותופע כמו אופל. מקום מופע שבה כמו אופל הוא: