10:21י׳:כ״א
1 א

בטרם אלך. בעודני חי ולא הגיע עת מותי הנח לי וארגיע: