10:18י׳:י״ח
1 א

אגוע ועין לא תראני. הלואי אגוע מרחם: