10:17י׳:י״ז
1 א

עדיך. להעיד על חליפת החלאים ומכאובים:

2 ב

וצבא עמי. זמנים קצובים ליסורי אלו משמשים (צבא א') וחוזרים ומתחלפים שנויים משונים מאלה ומשמשין זמן אחר: