10:16י׳:ט״ז
1 א

ויגאה כשחל תצודני. ויגדל בעיניך להיות לך למשא ולפח נפש את אשר כשחל תצודני אשר תפרוש לי מצודה כאילו אני גבור כשחל:

2 ב

ותשוב. מיום אל יום:

3 ג

תתפלא בי. לדקדק ולהפליא במשפט ל' כי יפליא (במדבר ו):