10:12י׳:י״ב
1 א

ופקודתך. פקודת משמרתך שמניתה לי שומרים:

2 ב

שמרה רוחי. בבטן אמי, ואחר כך: