1:21א׳:כ״א
1 א

מבטן אמי. האדמה אשר לוקחתי משם או אמי ממש:

2 ב

וערום אשוב שמה. לא בבטן הוא מדבר ומה שמה אל מקום תשובתו ועל שהוא מוכן לכך ולא יחליף החוק לשוב כי אם אל העפר לפיכך לא הוצרך להזכירו: