1:19א׳:י״ט
1 א

מעבר המדבר. מצד שני של מדבר והיה הבית מצד זה וזהו לשון עבר במקרא:

2 ב

על הנערים. בנים אבל אין צריך להזכיר הבנות: (להגיד לך שהיה לו רשות להגיד והיה מת באותו רגע, סא"א):