1:16א׳:ט״ז
1 א

ובנערים. במשרתים שומרי הצאן מדבר הכתוב: