1:11א׳:י״א
1 א

ואולם. לו היית נוגע בכל אשר לו:

2 ב

אם לא על פניך יברכך. מיד בתמיה, ואז: