9:6ט׳:ו׳
1 א

הנני צורפם. ביסורין:

2 ב

מפני בת עמי. מן קדם חובי כנישתא דישראל: