9:4ט׳:ד׳
1 א

העוה נלאו. יגעו וטרחו לעוות את דרכם:

2 ב

העוה. כמו הכבד את לבו (שמות ח׳:י״א) להעוות: