9:2ט׳:ב׳
1 א

וידרכו. לשון זה נופל בהזמנת הקשת לירות חץ וקשת הי' ארבלישט"א בלעז וברגלים דורכין אותה לכך קורא אותה דריכה והנביא המשיל לשונם לקשת שקר שדרכו לשונם קשת בשקר:

2 ב

מרעה אל רעה. מעבירה אל עבירה: