9:11ט׳:י״א
1 א

מי [ האיש ] החכם. שיבין זאת ומי הנביא אשר דבר פי ה' אליו:

2 ב

ויגידה. ומי יגיד על מה אבדה הארץ ובא כל הפורענות הזה: