8:6ח׳:ו׳
1 א

לא כן. לא בדין כמו כן בנות צלפחד (במדבר כ״ז:ז׳):

2 ב

כלה שב במרצותם. בדרך הראשון חוטאים וחוזרים וחוטאים, מרוצתם קורש"י בלעז:

3 ג

שוטף. אישפרידי"ן בלעז: