8:22ח׳:כ״ב
1 א

הצרי אין בגלעד. שהצרי בא משם כמו שנאמר עלי גלעד וקחי צרי (לקמן מה) כלומר וכי לא היו להם אנשים צדיקים ממי ללמוד ויטיבו דרכיהם:

2 ב

ארוכת. רפואת אינפלשטר"א בלעז: