8:21ח׳:כ״א
1 א

קדרתי. לשון שחרות ואופל:

2 ב

שמה. תמהון:

3 ג

החזיקתני. אחזתני: